News Property

สร้างบ้านปูนหรือบ้านไม้ดีกว่ากัน?

บ้าน คือสถานที่ที่เราต้องอยู่อาศัยตั้งแต่เกิดจนตาย ในแต่ละวันเราใช้เวลาอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ก่อนที่เราจะสร้างบ้านสักหลัง เราควรคิดให้ดีๆ ออกแบบให้ดีๆ และวางแผนให้ดีๆ เพราะหากเราออกแบบหรือวางแผนผิดพลาด มันจะเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก เพราะมันไม่ใช่การออกแบบธรรมดา แต่มันเป็นการเสียเงินสร้างไปด้วย

          สำหรับคนที่มีแนวความคิดที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ ซึ่งกำลังลังเลอยู่ว่าจะสร้างบ้านแบบไหนดี จะสร้างบ้านไม้หรือบ้านปูนดี ระหว่างบ้านไม้กับบ้านปูนนั้นแบบไหนมันจะดีกว่ากัน ซึ่งกรณีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล ก่อนที่เราจะมาคิดเรื่องนี้ เราควรถามใจตัวเองดูก่อน ควรถามตัวเองว่าชอบบ้านแบบไหน ชอบบ้านไม้หรือชอบบ้านปูน อยากอยู่บ้านปูนหรืออยากอยู่บ้านไม้ ต้องใช้เวลาคิดพิจารณานานพอสมควร เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ ควรคิดให้รอบคอบ

เมื่อเราได้คำตอบแล้วว่าชอบบ้านแบบไหน ระหว่างบ้านไม้กับบ้านปูน ขั้นตอนต่อไปก็ควรออกแบบ สร้างบ้านตามความชอบของเรา หากได้บ้านตามรูปแบบที่เราต้องการ เราจะอยู่บ้านหลังนั้นอย่างมีความสุข และไม่ผิดหวัง ไม่เสียใจกับการออกแบบ กับการตัดสินใจเลือกของตัวเอง

แต่ถ้าจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด บ้านปูนจะดูแลรักษาง่าย และทำความสะอาดง่ายกว่าบ้านไม้ บ้านปูนเป็นบ้านที่กวาดพื้นได้ง่าย และถูพื้นได้ง่ายกว่าบ้านไม้ แถมยังสะอาดกว่ากันอีกด้วย แต่บ้านไม้นั้นมันกวาดยาก ต้องใช้เวลากวาดหลายรอบ ฝุ่นถึงจะออกหมด เวลาถูพื้นก็ถูยาก เพราะระดับของพื้นไม้มันไม่ได้มีความเรียบเหมือนกระเบื้องที่นำมาใช้ปูพื้นปูน นอกจากนี้แล้วหยากไย่มันมักจะเกาะตัวอยู่บ้านไม้มากกว่าบ้านปูน และเป็นการเกาะตัวที่ทำความสะอาดได้ยากมาก รวมถึงบ้านไม้นั้นมักจะมีปัญหาในเรื่องของปลวกชอบมากัดกินเสาบ้านและตัวบ้าน เพราะปลวกมันชอบแทะไม้เป็นชีวิตจิตใจ ทำให้บ้านไม้ชำรุดทรุดโทรมและเก่าไวกว่าบ้านปูน อีกทั้งสัตว์ชอบมาทำรังไม่เว้นแต่ละวัน เช่น ผึ้ง เป็นต้น

          สำหรับคนที่ขยัน ชอบทำความสะอาดบ้าน ก็คงไม่มีอุปสรรคอะไร ถ้าหากเลือกที่จะสร้างบ้านไม้ ถ้าเราชอบบ้านไม้ มีรสนิยมที่อยากจะอยู่บ้านไม้ ก็ควรเลือกสร้างบ้านไม้ตามความชื่นชอบของตัวเอง แต่สำหรับคนที่ไม่ชอบทำความสะอาดบ้าน หรือไม่มีเวลาทำความสะอาดบ้านทุกวัน เพราะต้องใช้เวลาทำงานอย่างอื่น ก็ควรเลือกสร้างบ้านปูน เพราะบ้านปูนมันทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย

โดย: ขายบ้านศรีราชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *