News Property

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดีอย่างไร

การลงทุนมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน  ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก   บางท่านใช้เงินส่วนตัว  หรือเข้าหุ้นส่วนกัน  หรืออาจไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อมาลงทุน  โดยเสียดอกเบี้ย  ดังนั้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนนั้น  ท่านต้องมั่นใจในการลงทุนประเภทที่ให้ความคุ้มค่า   ตลอดจนได้กำไร  และลดความเสี่ยง   หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด  มีการลงทุนด้านหนึ่งที่ไม่ว่าจะยุคใด  ให้ผลตอนแทนที่คุ้มค่า  แต่ควรต้องมีความรู้ในการลงทุนประเภทนี้ด้วยการลงทุนที่ว่านั่นคือการทุนในอสังหาริมทรัพย์(Real Estate) ซึ่งมีอยู่หลายชนิด  ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  อย่างบ้านจัดสรร  คอนโดมิเนียม  หรืออาจจะเป็นให้เช่าโรงงาน  สร้างที่จอดรถ  โดยการลงทุนด้านนี้มีที่น่าสนใจหลายด้าน  ให้ท่านได้เลือกลงทุน

  แล้วการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นดีอย่างไร

1.การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทนั้น  ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อการลงทุนได้  ซึ่งธนาคารทุกที่ให้การต้อนรับ  และมีเงินให้สินเชื่อด้านนี้อยู่แล้วทุกธนาคารก็ว่าได้   เป็นนโยบายสำคัญของสถาบันเงินเลยก็ว่าได้   แล้วส่วนใหญ่ที่มาขอสินเชื่อกับธนาคาร  จะเป็นเงินจำนวนมากด้วย  โดยธนาคารจะมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้นั้นจำนวนมากตามมา

2.ดอกเบี้ยสินเชื่อต่ำ  เป็นที่รู้กันสำหรับนักลงทุนว่า   การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ถ้าการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นต่ำ  นักลงทุนจะหันมาลงทุนด้านนั้น   เพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยที่ต่ำจะทำให้การลงทุนโดยที่ต้นทุนต่ำลงมาด้วย

3.สร้างกระแสเงินสดได้ดี  เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์สามารถแปลงเป็นเงินได้หลากหลายวิธีอย่างเช่นที่ดิน  สามารถจำนอง  ขายได้ทันที  หรือจะพัฒนาที่ดินให้ดีขึ้นกว่าเดิม   ถ้าเป็นตึกแถวเก่า  สามารถตกแต่งให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้อีกทางหนึ่ง

4.ยิ่งนานวันราคาสูงขึ้นหลายเท่าตัว  โดยเฉพาะที่ดินเป็นหลัก  ท่านจะเห็นว่า  เมื่อหลายสิบปีก่อน  ที่ดินแถวสีลมนั้น  ราคาไม่ได้แพงอย่างทุกวันนี้   ซึ่งในอดีตยังไม่มีค่าเท่าในปัจจุบัน ยังมีผู้ไปจับจองน้อย   แต่ทุกวันนี้มีค่ามากเลยทีเดียว  และในอนาคตยิ่งมีค่ามากเข้าไปอีก

5.ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  จะเห็นว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านในอดีตจนถึงปัจจุบันหลายรัฐบาล  ได้มีนโยบายเรื่องอสังหาริมทรัพย์  ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเพื่อการลงทุน  หรือโครงการต่าง ๆ มากมาย  ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นเติบโตสูงขึ้น

                    อสังหาริมทรัพย์เป็นพื้นฐานของการลงทุนด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ  ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น  อีกทั้งนับวันยิ่งจะหายากขึ้นทุกทีและยังมีราคาสูงขึ้น

โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ ๆ ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย   เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกปี   และผู้คนยังนิยมที่จะอาศัยกันอยู่ในเมืองเพราะเข้ามาเรียนมาศึกษาในสถาบันมีชื่อเสียง  แล้วยังหางานทำง่ายกว่าในชนบทเพราะมีสำนักงานตั้งอยู่มากมายในตึกสูงที่ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานคร  หรือเมืองใหญ่ในจังหวัดต่าง ๆ เช่นเชียงใหม่ ชลบุรี ศรีราชา พัทยา สงขลา นครราชสีมา ทำให้เมืองสำคัญได้ขยับขยายใหญ่ขึ้น   อีกทั้งเกิดเมืองใหม่ทางการค้าและการลงทุน  รวมไปถึงการท่องเที่ยว  โดยประเทศไทยมีที่ตั้งเขตอุตสาหกรรม  และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงอยู่หลายจังหวัด   ตลอดจนมีโรงงานสินค้า  ซึ่งผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกไปทั่วโลกมากมาย  โดยทั้งการท่องเที่ยวและการส่งออกนั้น   เป็นรายได้หลักสำคัญของประเทศ   ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น   ต้องอาศัยอสังหาริมทรัพย์เป็นพื้นฐานในการลงทุนทำธุรกิจด้านต่าง ๆ   ดังนั้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จึงดีสำหรับนักลงทุน  นักธุรกิจ  และบุคคลทั่วไปที่ซื้อเก็บไว้เพื่อทำกำไรได้อย่างมั่นใจ   ขอให้ติดตามบทความอสังหาริมทรัพย์ได้ที่เว็บไซต์นี้

โดย: ขายบ้านศรีราชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *