News Property

ความเสี่ยงของการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์มีน้อยมาก

ความเสี่ยง(Risk) ของการลงทุนทุกชนิด  มีความเสี่ยงอย่างแน่นอน  แต่ความเสี่ยงนั้น  พิจารณาจากความเสี่ยงที่ต่ำเพื่อการลงทุนจะดีกว่าความเสี่ยงสูง   สำหรับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงมากน้อยประการใด  ต้องทำการศึกษาก่อนการลงทุน  เพื่อความรอบครอบและความปลอดภัยของเงินในกระเป๋าท่าน   แล้วควรจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดดี  ที่ทำให้มีผลตอบแทนมากกว่า   ซึ่งในแต่ละช่วงเวลานั้น   การลงทุนในแต่ละประเภทจะมีความเสี่ยงและได้ผลตอบแทนในอัตราที่ไม่เท่ากัน  ซึ่งแล้วแต่ปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน  มาดูเรื่องของความเสี่ยงกันว่ามีด้านใดบ้าง

ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ  ที่เพิ่มขึ้นทุกปี  ซึ่งการเก็บเงินไว้กับธนาคาร   ค่าของเงินอาจลดลงไม่มากก็น้อย  แต่การลงทุนกับสังหาริมทรัพย์  เช่นการซื้อที่ดินเก็บไว้  โดยถือครองระยะยาว  ยิ่งนานหลายปี  ราคาของที่ดินจะสูงขึ้นมากหลายเท่าตัว   เรียกได้ว่าไม่มีทางที่จะลดลงได้เลยเมื่อท่านทราบอย่างนี้แล้ว   ไม่ควรเก็บเงินไว้  ซึ่งจะเปล่าประโยชน์   จึงควรนำมาลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์จะได้ผลตอบแทนดีกว่า

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้น  เนื่องจากประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาก  อสังหาริมทรัพย์จะมีราคาสูงขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน  บ้าน  คอนโดมิเนียม  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น  ในทางกลับกัน  ถ้าภายในประเทศเศรษฐกิจไม่ดี   การค้าการขายตกต่ำ   อสังหาริมทรัพยจะขายไม่ออก  ยกตัวอย่างเช่น  บ้าน  หรือคอนโดมิเนียม  มีห้องเหลือมากมาย   โดยอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ จะยังคงชะลดตัวช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น   แต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินแล้ว  จะมีราคาไม่ได้ต่ำลงมาเลย  แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะไม่ดีนัก  จึงควรเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจอย่างที่ดิน

ความเสี่ยงเมื่อเทียบกับการลงทุนชนิดอื่น ๆ อย่างเช่น  การลงทุนในหุ้นที่มีความอัตราผลตอบแทนสูงกว่าก็จริง  แต่ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าอย่างแน่นอน   แล้วการลงทุนกับทองคำละเป็นอย่างไร   การลงทุนกับทองคำก็ยังมีขึ้นมีลง  โดยต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของโลก  และเศรษฐกิจภายในประเทศ   แล้วยังรวมไปถึงภาวะสงครามที่จะเกิดขึ้น    การขึ้นลงของราคาน้ำมัน   ค่าเงินดอลล่าร์  เพราะมีผลต่อราคาทองคำ   สำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้น  ไม่ต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าว   แค่ซื้อที่ดินไว้เท่านั้น  โดยที่ดินต้องไม่ผิดกฎหมายหรือเงื่อนไขที่กำหนดของรัฐ   ท่านก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินของท่านโดยไม่ต้องทำสิ่งใด   เพียงแต่ไปดูแลการครอบครองที่ดินของท่านบ้างเป็นครั้งคราว  จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์นั้นได้

การเสี่ยงของการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์จึงมีน้อยมาก  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์ในทุก ๆ ปี  โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน  ส่วนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นก็สามารถนำมาให้เช่า  ซึ่งจะได้ค่าเช่าเป็นรายปี   เช่น  การให้เช่าตึกแถว   ถ้าเป็นการเช่าที่ใช้ระยะเวลานาน   ท่านสามารถเก็บค่าเช่าได้ในระยะยาว  และได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ   แล้วอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทยังสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้  เพื่อเพิ่มมูลค่าและทำให้มีราคามากขึ้นตามมาด้วย   ดังนั้นการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์จึงน่าลงทุนอย่างยิ่ง  ขอให้ติดตามบทความด้านอสังหาริมทรัพย์ที่นี่ได้  จะนำความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์ทันสมัยทันเหตุการณ์มาฝากต่อไป

โดย: ขายบ้านศรีราชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *