News Property

เกณฑ์ในการพิจารณาก่อนซื้อบ้านมือสอง

ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อบ้านสักหลัง โดยเฉพาะบ้านมือสอง เราจำเป็นที่จะต้องดูให้ดีๆ พิจารณา ตัดสินใจให้รอบคอบก่อนที่จะเลือกซื้อ เพราะหากซื้อโดยไม่ดูตามม้าตาเรือ อาจทำให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมานั่นเอง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น จากการซื้อบ้านมือสอง จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เกณฑ์มาพิจารณา หรือมาเป็นตัวเลือกในการเลือกซื้อ ซึ่งเกณฑ์ก็มีดังนี้

  1. สภาพของบ้าน ก่อนอื่นเราจะต้องสังเกตดูสภาพของบ้านเสียก่อน ว่าบ้านเก่ามากไหม บ้านชำรุดทรุดโทรมหรือไม่ ชำรุดทรุดโทรมมากน้อยเพียงใด หากบ้านมีความชำรุดทรุดโทรมน้อย ไม่เหนือบ่ากว่าแรงที่เราจะปรับปรุง ซ่อมแซมก็สามารถซื้อได้ แต่ถ้ามันเก่ามาก ถึงขนาดที่ต้องปรับปรุง ซ่อมแซมทั้งหลัง ก็ไม่ควรซื้อ เพราะมันจะทำให้เราเสียเงินปรับปรุง ซ่อมแซมด้วยจำนวนเงินที่มากเกินไป ควรไปหาซื้อบ้านมือสอง หลังอื่นจะดีกว่า
  2. ขนาดของบ้าน ควรดูขนาดของบ้านว่าบ้านมีขนาดใหญ่หรือเล็ก เพื่อที่จะได้คำนวณดูว่าครอบครัวของเราจะอยู่ได้ไหม หากคนเยอะ แต่บ้านเล็กก็คงไม่เหมาะ หากบ้านหลังใหญ่ แต่คนมีจำนวนน้อย ก็คงไม่เหมาะอีกเช่นกัน ควรเลือกขนาดบ้านที่มันพอดีกับจำนวนคนในครอบครัวของเรา
  3. รูปแบบ รูปทรงของบ้าน ควรดูรูปแบบ รูปทรงของบ้าน ว่าเราชอบไหม ถูกใจไหม หากไม่ถูกใจก็ให้ไปดูหลังอื่น หากถูกใจก็ค่อยตัดสินใจซื้อ ต้องตัดสินใจให้รอบคอบ เพราะเราต้องอยู่บ้านหลังที่เราเลือกจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่
  4. ที่ตั้งของบ้าน เราควรดูที่ตั้งของบ้าน ว่ามันตั้งอยู่ที่ไหน อยู่ห่างไกลความเจริญหรือไม่ ถ้าหากบ้านตั้งอยู่นอกชุมชน ตั้งอยู่ไกลผู้คน ก็ไม่ควรเลือกซื้อ เพราะมันเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น เช่น มีคนร้ายมาปล้น มาจี้ได้ง่าย และถ้าหากมันตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญก็ไม่ควรซื้อ เพราะมันจะทำให้เราไม่สะดวกในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของ การไปตลาด ไปติดต่อธุระ เป็นต้น
  5. ราคาของบ้าน เราควรดูราคาของบ้านว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่ หากบ้านหลังเล็กแต่ขายในราคาสูง ก็ไม่ควรซื้อ หากบ้านเก่ามาก สภาพไม่ค่อยดี แต่ขายในราคาที่แพง ไม่สมเหตุสมผล ก็ไม่ควรซื้อ
  6. เหตุผลที่เจ้าของบ้านขาย ข้อนี้สำคัญ ต้องสืบดูให้ได้ว่าที่เจ้าของบ้านขายนั้นเพราะอะไร เพราะต้องการเงิน เพราะมีบ้านหลายหลัง เพราะต้องการย้ายที่อยู่ เพราะบ้านมีผี หรือเพราะตัวบ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่า? เพราะถ้าหากบ้านไม่มีปัญหาอะไร คนก็คงจะไม่ขาย จริงหรือไม่?

          ดังนั้นเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนซื้อบ้านมือ 2 จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะเป็นตัวช่วยให้เราตัดสินใจซื้อบ้านอย่างรอบคอบ ลดการเกิดปัญหาที่จะตามมานั่นเอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *