News Property

สร้างโรงแรมที่ไหนดี?

โรงแรมในยุคปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่ามีการสร้างมากพอสมควร เพราะประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ทั้งคนไทยและต่างชาติได้เลือกที่เที่ยวตามความพึงพอใจ ด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างโรงแรมเพื่อรองรับที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเอง

                อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นว่า ควรสร้างโรงแรมที่ไหนดี? คำตอบก็จะแบ่งออกเป็นประเด็นๆไป ดังนี้

  1. ควรสร้างโรงแรมให้ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด สมมติที่จังหวัดภูเก็ต ก็จะขอยกตัวอย่างหาดกะรน เราควรสร้างโรงแรมให้อยู่ใกล้หาดกะรน เพราะมันจะได้สะดวกในการเข้าพัก และท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว หากจะพูดง่ายๆก็คือให้เรามองดูว่าในประเทศไทยของเรามีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนบ้าง แหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่มันอยู่จุดไหน เราก็ควรไปสร้างโรงแรมใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวนั้น เป็นต้น
  2. ควรสร้างโรงแรมในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะๆ จังหวัดไหนที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยว และเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเยอะมาก จนโรงแรมไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอ เพราะมาเยอะเกินไป ก็ให้ไปสร้างตรงนั้น เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังภูเก็ต จังหวัดตราด หรือจังหวัดที่คนนิยมไปเที่ยวกันเยอะๆ เป็นต้น
  3. ควรสร้างโรงแรมในพื้นที่ที่ยังไม่มีคนสร้าง ในข้อนี้ถือว่าเป็นข้อดี เพราะเราไม่ต้องมีคู่แข่ง ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของการแข่งขัน เพราะยังไม่มีคนสร้าง ถึงแม้บางพื้นที่ บางจังหวัด จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยว จะเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวไม่นิยมเที่ยวก็ตาม เราก็ควรสร้างโรงแรมอยู่ดี เพราะอย่าลืมว่าถึงแม้จะไม่มีคนมาเที่ยว แต่ยังไงก็ต้องมีคนมาทำธุระ โดยเฉพาะการประชุม การอบรม สัมมนา จัดค่ายต่างๆ เป็นต้น เราไม่ควรมองแค่นักท่องเที่ยวอย่างเดียว ควรมองให้กว้างๆ มองถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์กันด้วย

ประเด็นต่างๆที่ได้ยกมาในข้างต้นนี้ ถือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของเราว่าเราควรสร้างโรงแรมที่ตำบลไหนดี

ควรสร้างโรงแรมที่อำเภอไหนดีควรสร้างโรงแรมที่จังหวัดไหนดีควรสร้างโรงแรมที่ภาคไหนดี คำตอบได้บอกไปหมดแล้ว วิธีการในการพิจารณาประเด็นที่ยกมา หรือจะเรียกว่าเกณฑ์ก็คงไม่ผิด ให้เราตัดสินใจโดยการใช้เกณฑ์ 3 ข้อนี้มาเป็นตัวประกอบในการตัดสินใจ เพราะมันจะทำให้เราไม่เสี่ยงต่อการขาดทุน ไม่เสี่ยงต่อการขาดรายได้ และไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะไม่มีคนมาพัก เพราะเราไม่ได้สร้างโรงแรมสุ่มสี่สุ่มห้า แต่เราศึกษาตลาดก่อนที่จะสร้าง

การศึกษาตลาดก็คือการศึกษาเกณฑ์ 3 ข้อที่ได้กล่าวมานั่นเอง การสร้างโรงแรมนั้นไม่ควรมองหาแค่นักท่องเที่ยว แต่ควรมองถึงคนที่จะเข้ามาทำธุระ ประชุม สัมมนา ติดต่อสัมพันธ์กันด้วย

โดย: ขายบ้านศรีราชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *