News Property

การโอนกรรมสิทธิ์

วันนี้ By ขายบ้านศรีราชา และขายบ้านพัทยา จะมานำเสนอเรื่องราวดีๆ เช่นเคย หากว่าใครที่กำลังคิดจะซื้อ – ขายบ้านศรีราชา ขายบ้านพัทยา หรือที่ไหนก็ตามแต่ มีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เอาไว้ นั่นคือเรื่องของการ การโอนกรรมสิทธิ์ เพราะการซื้อ – ขาย นั้นเป็นเรื่องใหญ่ เราจึงใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อคุณ ขอเชิญพบกับเรื่องสำคัญ การโอนกรรมสิทธิ์ ที่คุณจำเป็นต้องรู้

การโอนกรรมสิทธิ์ By ขายบ้านศรีราชา และขายบ้านพัทยา ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1 เอกสารคำขอจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม (ท.ด.1) จำนวน 1 ฉบับ
2 เอกสารสัญญาขายที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ท.ด.13) จำนวน 3 ฉบับ
3 เอกสารบันทึกการประเมินราคาประเมินราคาทรัพย์สิน (ท.ด.86) จำนวน 1 ฉบับ
4 เอกสารบันทึกถ้อยคำการชำระภาษีอากร (ท.ด.16) จำนวน 2 ฉบับ
ในกรณีที่เราต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ By ขายบ้านศรีราชา และขายบ้านพัทยา มีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้
1 เอกสารแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) จำนวน 2 ฉบับ

และในส่วนที่สำคัญที่สุด จะต้องจัดเตรียมเงินสดไปด้วยจำนวนหนึ่ง แต่จะใช้มากน้อยเท่าไหร่นั้น อยู่ที่ผู้ซื้อ และผู้ขายได้ทำการตกลงกัน ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่จะเสีย ได้แก่

1 ชำระค่าธรรมเนียมการโอน 2% ของราคาประเมิน
2 ค่าจำนอง 1%
3 ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาประเมิน หรือหากว่าราคาซื้อขายนั้นสูงกว่า ก็ต้องจ่ายตามราคาซื้อขายจริง
4 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ อัตรา 3.3% ของราคาประเมิน หรือหากว่าราคาซื้อขายนั้นสูงกว่า ก็ต้องจ่ายตามราคาซื้อขายจริง สำหรับกรณีการซื้อบ้านจากนิติบุคคล
5 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับบุคคลธรรมดาคิดอัตราจากราคาประเมินของกรมที่ดิน และหากว่ากรณีนิติบุคคลจะต้องชำระ 1% ของราคาประเมิน หรือหากว่าราคาซื้อขายนั้นสูงกว่า ก็ต้องจ่ายตามราคาซื้อขายจริง
เต็มเปี่ยมอัดแน่นด้วยสาระความรู้จากเรา By ขายบ้านศรีราชา และขายบ้านพัทยา เพียงเท่านี้คุณก็หมดปัญหาเรื่องเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ นอกจากนี้เรายังมีเกร็ดความรู้เรื่องการตกแต่งบ้าน ที่สามารถนำไปใช้จริงด้วยงบประหยัด และสาระอื่นๆ อีกมากมายที่เราคอยนำเสนอแก่ท่านตลอดเวลา
และที่สำคัญมากที่สุด หากจะซื้อ – ขายบ้านศรีราชา และขายบ้านพัทยา ครั้งใดให้นึกถึงเราเท่านั้น เพราะเป็นหนึ่ง รู้จริงในเรื่องบ้าน มีครบทุกความต้อง ทั้งอาคารพานิช บ้าน ตึก และที่พักอาศัยจำนวนมากที่รอให้คุณเข้ามารับ แล้วพบกันใหม่อีกครั้งพร้อมเรื่องราวดีๆ ที่เรามีให้เสมอมาที่ขายบ้านศรีราชา และขายบ้านพัทยา
by: ขายบ้านศรีราชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *