News Property

บริการรับเดินเรื่องรีไฟแนนซ์บ้าน พัทยา ศรีราชา ดูแลทุกขั้นตอนจนจบที่กรมที่ดิน

บริการรับเดินเรื่องรีไฟแนนซ์บ้าน พัทยา ศรีราชา ดูแลทุกขั้นตอนจนจบที่กรมที่ดิน

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์บ้าน
1. ลดดอกเบี้ยธนาคาร
– ซึ้งจะทำให้เราผ่อนบ้านต่อเดือนน้อยลด ยกตังอย่างเช่น ก่อนรีไฟแนนซ์บ้านผ่อนเดือนละ9,000 บาท หลังรีไฟแนนซ์บ้านลดลงเหลือผ่อนเดือนละ7,000 บาท
2. มีเงินส่วนต่างไว้ใช้สอย (ปกติมีส่วนต่างหลักแสนบาท)

สำหรับท่านที่ต้องการทำเรื่อง “รีไฟแนนซ์บ้าน” ทางเรา “มายโฮมชลบุรี มีบริการทำเรื่องให้ครับ” โทรสอบถามได้ที่ 065-5634655
โดยที่ท่านทำไม่ต้องเสียเวลาทำเรื่องเองให้ยุ่งยาก ไหนจะเรื่องเอกสาร ไหนจะขั้นตอนดำเนินการต่างๆ “ทำเองแล้วผ่านยากมากครับ”

ท่านที่จะรีไฟแนนท์บ้านต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับ คือต้องครอบครองบ้านเกิน 3 ปี ขึ้นไปครับผม หรือเรียกว่ามีชื่อในโฉนดเกิน 3 ปี ครับผม

ปล. เรารับทำเรื่องรีไฟแนนท์บ้าน เฉพาะเขตพื้นที่ อ.ศรีราชา, พัทยา, บางละมุง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *