All Posts in Category: สินเชื่อ

เอกสารขอกู้ซื้อบ้านมือสอง

สวัสดีครับ เรา ขายบ้านศรีราชา และขายบ้านพัทยา’ ได้มาพบกันอีกแล้วสำหรับเรื่องราวดีๆ และในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมจะซื้อบ้าน แต่ว่ากำลังทรัพย์ยังไม่ถึง เรื่องของการกู้ซื้อบ้านจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้น เรื่องของการกูซื้อบ้านมันคือปัญหาอย่างหนัก เพราะว่าหลายคนนั้นไม่รู้ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าน และในวันนี้ ‘ขายบ้านศรีราชา และขายบ้านพัทยา’ จึงได้นำมาให้ท่านได้รับรู้กันแล้วครับ   เอกสารขอกู้ซื้อบ้านมือสอง โดย ‘ขายบ้านศรีราชา และขายบ้านพัทยา’ ก่อนที่เราจะทำการยื่นกู้ซื้อบ้านมือสองนั้น ผู้ซื้อจำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสาร และหลักฐานให้พร้อม โดยจะต้องมีเอกสารเหล่านี้             หลักฐานส่วนตัวที่ต้องในการกู้ซื้อบ้านมือสอง by ‘ขายบ้านศรีราชา และขายบ้านพัทยา’ – สำเนาทะเบียนบ้าน – บัตรประจำตัว (ตัวจริง) – ทะเบียนสมรส หากมีคู่สมรส หากหย่าร้าง ต้องมี ทะเบียนใยหย่า หรือใบมรณะบัตร – สำเนาเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)   หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ แบ่งเป็น 3 กรณี สำหรับกู้ซื้อบ้านมือสอง โดย ‘ขายบ้านศรีราชา…

Read More

การทำสัญญาจะซื้อจะขาย

‘ขายบ้านศรีราชา ขายบ้านพัทยา’ ยังคงนำเสนอในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับเรื่องบ้าน การตกแต่ง ดูแลรักษา หรือแม้แต่การจัดเตรียมการซื้อขายบ้าน การเลือกดูบ้านมือสอง และยังมีบทความดีๆ อีกมากมายที่เรา ‘ขายบ้านศรีราชา ขายบ้านพัทยา’ ได้นำมาเสนอ   นอกจากนี้เรายังบ้านมากมาย หลายราคา หลายพื้นที่ มาคุณได้เลือกกันตามความเหมาะสม เพราะเราคือผู้นำด้านการซื้อ – ขายบ้านศรีราชา ขายบ้านพัทยา ตังจริงเสียง ที่นี่เดียวที่ให้คุณครบทุกอย่าง และในวันนี้เราก็มีบทความดีๆ เช่นเคย เพราะว่าเราจะบอกวิธีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย by ‘ขายบ้านศรีราชา ขายบ้านพัทยา’   การทำสัญญาซื้อขายบ้านมือสอง ผู้ซื้อต้องมีความรู้เรื่องเอกสารและขั้นตอนพอสมควรเพื่อช่วยในเรื่องการดำเนินการ และนี่คือจุดประสงค์ที่เราได้นำบทความนี้มานำเสนอ แต่หากว่าท่านไม่อยากต้องมาวุ่นวายในเรื่องเหล่านี้ ขอแนะนำให้ซื้อผ่านายหน้า หรือผ่านทางเว็บไซต์ ‘ขายบ้านศรีราชา ขายบ้านพัทยา’ หรือว่าจะขอความช่วยเหลือจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ก็ได้เช่นกัน   อย่างแรกที่สำคัญคือการเตรียมเงินในดารวางมัดจำ ถึงแม้ว่าเราจะทำการขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านจากธนาคาร มันก็มีส่วนต่างของราคาเพราะว่าธนาคารจะไม่ให้กู้เต็มจำนวนแน่นอน แต่อาจมีบางกรณีที่ยกเว้น แต่ถึงจะอย่างนั้นก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา ต้องตรวจสอบจำนวนเงินสดของท่านให้พร้อมสำหรับการซื้อขายเสียก่อน   หากว่าท่านทำการประมูลจากกรมบังคับคดี จะมีจำนวนเงินที่ต้องเตรียมเอาไว้ 50,000 บาท ในกรุงเทพมหานคร…

Read More

เมื่อซื้อบ้านและคอนโดจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

เมื่อจะมีบ้านสักหลัง หรือคอนโดสักห้อง นั้น นอกจากราคาซื้อ ที่ต้องพิจารณาแล้ว ยังต้องเตรียมค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งจะขออธิบายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้   1. เงินจอง เมื่อมีการตัดสินใจที่จะซื้อบ้าน แล้วเลือกบ้านหลังที่ต้องการได้ ผู้ซื้อต้องทำการจองบ้านหลังนั้นๆไว้ โดยการจ่ายเงินจองเพื่อเป็นมัดจำไว้ก่อน แล้วค่อยไปจัดเตรียมเอกสารยื่นกู้เงินกับทางธนาคาร และกลับมาส่งมอบเอกสารนั้นแก่ทางโครงการในเวลาที่กำหนด   2. เงินดาวน์ อาจจ่ายเมื่อรู้ผลการยื่นกู้ แล้วมาทำสัญญาการซื้อขาย ซึ่งเงินดาวน์ที่ต้องจ่ายจะมีอัตราเริ่มต้นที่ 5% ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของทางโครงการและธนาคารด้วย ที่อาจกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้ เช่น ผู้ยื่นกู้ต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนเท่าไหร่ จึงจะมีสิทธิ์วางเงินดาวน์ ในอัตราต่างๆ ซึ่งเงินดาวน์จะมีผลต่อยอดเงินที่จะผ่อนจ่ายในแต่ละเดือน หากดาวน์น้อย การผ่อนแต่ละเดือนจะเป็นยอดเงินที่สูง และเป็นภาระระยะยาวไปอีกหลายปี แต่ถ้าหากเก็บเงินไว้ดาวน์จำนวนมากหน่อย จะทำให้การผ่อนจ่ายรายเดือนมียอดน้อย ซึ่งมีผลในระยะยามเพราะจะไม่เป็นภาระมากนัก   3. การจ่ายเงินค่าประเมินบ้านหรือคอนโด เป็นค่าใช้จ่ายที่ธนาคารจะเรียกเก็บค่าดำเนินการ เมื่อมีการประเมินราคา บ้านหรือคอนโดให้ ซึ่งเงินค่าประเมินนี้จะเรียกคืนไม่ได้ ไม่วากรณีใด เพราะเป็นเสมือนการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานให้ โดยงานนั้นคือการประเมินบ้านที่ให้แก่ผู้ซื้อ   4. เงินจ่ายค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ มีอัตรา 2% จากราคาประเมินของกรมที่ดิน…

Read More

8 ข้อ ที่ต้องมีในสัญญาซื้อขายบ้าน คอนโด และ ที่ดิน

1. ส่วนของ วัน เวลา สถานที่ เพื่อ นับวันเริ่มการมีผลในสัญญา ส่วนสถานที่นั้น ระบุไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่า มีการนัดหมาย และ ได้อยู่ร่วมกัน ในสถานที่นั้นๆ และบันทึกเพื่อการจดจำ เผื่ออาจมีการสืบค้น หากมีเหตุอันควร   2. ส่วนของคู่สัญญา เป็นส่วนที่ ระบุรายละเอียด ของ ผู้ซื้อ และ ผู้ขาย เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน เป็นต้น และระบุว่าใครเป็นผู้ซื้อ ใครทีเป็นผู้ขาย นั่นเอง   3. ส่วนของประเภทอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนที่ระบุ รายละเอียดของ อสังหาริมทรัพย์ ว่าเป็น อสังหาริมทรัพย์ ประเภทใด ลักษณะเป็นเช่นใด มีพื้นที่เท่าไหร่ เป็นต้น   4. ส่วนของยอดเงิน เป็นส่วนที่ต้อง ระบุ ราคาขาย ราคามัดจำ ยอดเงินดาวน์ ราคาคงเหลือที่ต้องจ่ายในการซื้อขายต่อกันและกัน…

Read More

3 ขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดิน

1. ทำความเข้าใจรายละเอียดในสัญญา ก่อนจะตัดสินใจ ทำสัญญานั้น ควรขอตัวอย่างสัญญา เพื่อนำมาศึกษาข้อมูลและรายละเอียดก่อน  เมื่อเกิดความไม่เข้าใจในข้อใด ควรสอบถามให้ละเอียดตั้งแต่ต้น หากซื้อบ้านใหม่ ลองขอตัวอย่างสัญญาจากพนักงานและโครงการ หรือถ้ามีตัวอย่างสัญญาในเว็บไซค์ของโครงการก็สามารถโหลดข้อมูลมาศึกษาทำความเข้าใจได้เลย ถ้าหากเป็นการซื้อขายบ้านและที่ดินมือสองนั้น ควรขอตัวอย่างสัญญาซื้อขาย อย่างละเอียด และสอบถามเช่นกัน  โดยให้ส่งทางอีเมล์ หรือไลน์ ก่อน ไม่ควรเรียกมาเซ็นสัญญาแล้วปฏิเสธการเซ็นสัญญา ทั้งการซื้อบ้านมือหนึ่ง และ การซื้อบ้านมือสองนั้น ควรมีการศึกษาข้อมูลก่อนเรียกมาเซ็นสัญญาจริง ซึ่งในการทำสัญญาดังกล่าว ทางผู้ซื้อสามารถร้องขอให้เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าไม่ค้านกับข้อกฎหมาย หรือ จริยธรรม มากเกินไปนัก เช่น การวางเงินมัดจำ สามารถขอลด หรือ เพิ่ม ได้ ตามสมควร หรือตามความเหมาะสม เป็นต้น   2. ทำสัญญา ขั้นตอนของการทำสัญญา ควรอ่านให้ละเอียด ว่าตรงตามตัวอย่างที่ศึกษาข้อมูลไว้ในครั้งแรกที่ขอดูตัวอย่างหรือไม่  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจน ว่าตรงตามที่คุยรายละเอียดที่ตกลงไว้ครั้งแรกหรือไม่ เช่นกัน หากตรงกับข้อมูลที่ศึกษาและขอรายละเอียดไว้ควรทำสัญญาได้เลย เมื่อมีการนัดเจอผู้ขายเพื่อเซ็นสัญญา หากทางผู้ซื้อมีการทำการบ้าน สอบถามข้อมูล และ ดูตัวอย่างสัญญาซื้อขาย มาก่อนแล้ว หากข้อมูลถูกต้อง…

Read More
1 2