News Property

อสังหาริมทรัพย์เติบโตสูงขึ้นจากการเปิด AEC

อสังหาริมทรัพย์นั้น ตามธรรมชาติอัตราของการเจริญเติบโตจะมากขึ้นอยู่แล้ว แต่ถ้ามีเรื่องอื่นที่มาสนับสนุนให้เติบโตมากขึ้นอีกล่ะก็ ยิ่งทำให้อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทสูงขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยทีเดียว บทความนี้จึงได้นำเรื่องการเปิด AEC มาให้ทราบว่า ทำไมถึงทำให้อสังหาริมทรัพย์เติบโตสูงขึ้น ก่อนอื่นมารู้จักคำว่า AEC กันก่อน

AEC (ASEAN Economics Community)มาจากการรวมกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศด้วยกัน เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม แล้วยังเป็นการรวมกลุ่มเพื่อมีอำนาจต่อรองกับประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ ของโลกด้วย โดยมีการยกเว้นภาษี ซึ่งจะส่งผลต่อการลงทุนในด้านต่าง ๆ  และผลจากการรวมกลุ่มกันนั้น ทำให้มีประชากรรวมกันถึง 600 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนที่มาก แล้วการอสังหาริมทรัพย์เติบโตสูงขึ้นจากการเปิด AEC อย่างไร

เศรษฐกิจการค้า การลงทุนของประเทศไทยดีขึ้น  เนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในภูมิภาคนี้ ทำให้นักลงทุนชาวต่างชาติมองเห็นศักยภาพ และได้เข้ามาลงทุนในอาเซียน รวมถึงประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากว่ามีแรงงานหลายร้อยล้านคน อีกทั้งค่าจ้างแรงงานก็ถูกกว่าภูมิอื่น ทำให้ต้นทุนการผลิตในธุรกิจลดลงด้วย และประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางของการส่งออกสินค้าสำคัญของโลก อย่างรถยนต์ และคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว ทำให้มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น สิ่งที่ตามมาคือการสร้างตึกสำนักงาน ตึกพาณิชย์ รวมไปถึงที่อยู่อาศัยสำหรับนักธุรกิจ และแรงงานชาวต่างชาติ เช่นอพาร์ตเมนต์ คอนโด เพื่อรองรับผู้ที่เข้ามาลงทุน ทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

การรลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านคมนาคมที่มาจากแผนงานรัฐบาล โดยใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลที่จะทำให้การขนส่งเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การลงทุนจะเป็นในด้านทางบก ทางน้ำ และส่วนที่เกี่ยวกับทางอากาศ เพราะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งประเทศใดมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี จะทำให้ประเทศนั้นมีความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย เริ่มที่การคมนาคมทางบก เป็นการสร้างถนนหนทาง อย่างเส้นทางมอเตอร์เวย์ การสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า เส้นทางรถไฟรางคู่ เส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง  เป็นต้น  ต่อไปเป็นทางน้ำ มีโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางเรือ  รวมไปถึงทางอากาศ เป็นในเรื่องของการขยายสนามบินเพื่อรับรองนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและทำให้การเดินทางโดยเครื่องบินสะดวกยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมีราคาเพิ่มสูงมากขึ้น ซึ่งกินพื้นที่ทั่วประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ แล้วพื้นที่ใดที่เป็นทำเลที่น่าลงทุน

พื้นที่น่าลงทุนลำดับแรก เป็นพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริเวณเส้นทางของโครงการรถไฟฟ้าตัดผ่านทั้งหมด ต่อมาเป็นพื้นที่หัวเมืองสำคัญอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา และพื้นที่ที่มีโครงการรถไฟความเร็วสูงตัดผ่าน ซึ่งมีอยู่หลายจังหวัดด้วยกัน แล้วยังรวมถึงพื้นที่ในเขตจังหวัดชายแดนที่ติดเพื่อนบ้านอาเซียน เช่นจังหวัดสระแก้ว หนองคาย เชียงราย แม่ฮองสอน อีกทั้งยังมีพื้นที่ใกล้เมืองท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยด้วย

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน คอนโด ตึกสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ถนน รถไฟฟ้า นั้น ได้เติบโตสูงขึ้นจากการเปิด AECเพราะประเทศไทยเป็นศูนย์ทางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนนี้อย่างแท้จริง

โดย: ขายบ้านศรีราชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *