News Property

ตำแหน่งห้องนอนต้องห้าม ตามหลักฮวงจุ้ย

ห้องนอนนั้นถือว่าเป็นห้องที่มีความสำคัญมากที่สุดของบ้าน เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ใช้สำหรับการพักผ่อน และอยู่อาศัยเป็นหลัก และมีระยะเวลาการพักอาศัยที่นานกว่าพื้นที่ส่วนอื่นของบ้านใน 1 วัน หากห้องนอนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี ก็ส่งผลต่อผู้พักอาศัยให้ได้รับความสุขและการพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม แต่ถ้าห้องนอนตั้งอยู่บนตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ก็ส่งผลต่อการพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ตลอดไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งตำแหน่งของห้องนอนที่ไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้พักอาศัยตามหลักฮวงจุ้ยนั้น มีดังต่อไปนี้

1. ห้องนอนไม่ควรอยู่ติดกับห้องครัว

เหตุผลที่ห้องนอนไม่ควรอยู่ติดกับห้องครัวนั้น เนื่องจากอาจถูกกลิ่นควันจากห้องครัวรบกวนจนทำให้ผู้พักอาศัยไม่อาจนอนหลับพักผ่อนได้ดี และอาจเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นได้ เช่น อัคคีภัย แก๊สรั่วไหล และที่สำคัญผนังห้องนอนไม่ควรอยู่ด้านเดียวกับผนังห้องครัว โดยเฉพาะด้านที่วางเตาไฟ ตามความเชื่อที่ว่าจะส่งผลให้เจ้าของบ้านเป็นคนเจ้าอารมณ์และใจร้อนดั่งไฟ

2. ห้องนอนไม่ควรอยู่เหนือโรงรถ

ตามความเชื่อที่ว่า ห้องนอนที่วางไว้เหนือโรงรถจะส่งผลให้ผู้นอนขาดความมั่นคงในชีวิต เพราะด้านล่างของห้องนอนเป็นที่โล่ง เป็นสภาพเคลื่อนไหว จึงเปรียบเสมือนคนนอนอยู่บนอากาศ ขาดพื้นฐานที่มั่นคง และเป็นที่เชื้อเชิญวิญญาณเร่ร่อนให้อยากเข้ามาพักอาศัยในบ้าน สำหรับเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้อธิบายหลักการนี้ก็คือ การที่ห้องนอนอยู่เหนือโรงรถนั้น ผู้พักอาศัยในห้องมีโอกาสเสี่ยงที่จะสูดดมเอาควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์เข้ามาในร่างกาย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง

3. ห้องนอนไม่ควรอยู่ใต้บันได

ตามความเชื่อที่ว่าความลาดเอียงของผนังหรือเพดานห้อง จะส่งผลให้พลังชี่ภายในห้องนอนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ยิ่งมีความเอียงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลกระทบมากขึ้นเท่านั้นส่วนเหตุผลอื่นที่ห้องนอนไม่ควรอยู่ใต้บันได ก็คือเสียงเดินขึ้น เดินลง บันได อาจก่อให้เกิดการรบกวนผู้นอนข้างล่างได้ ทำให้ผู้นอนในห้องหลับไม่สนิท ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียได้ง่ายเพราะพักผ่อนไม่เต็มที่นั่นเอง รวมถึงฝุ่นละอองที่อยู่บนบันได อาจร่วงหล่นลงมายังห้องนอนได้

4. ห้องนอนไม่ควรอยู่ติดกับห้องเก็บของ

เนื่องจากห้องเก็บของเป็นห้องที่รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลาได้ยาก ดังนั้นถ้าห้องนอนอยู่ติดกับห้องเก็บของก็จะส่งผลต่อสุขภาพของผู้นอนได้ ห้องนอนที่ดีจึงควรอยู่ห่างจากห้องเก็บของอย่างน้อย 2 เมตร

5. ห้องนอนควรอยู่ห่างจากบริเวณรับแขก หรือห้องนั่งเล่น

เนื่องจากห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยสนทนาของผู้คน และความอึกทึกของเสียงเหล่านี้ ก็อาจส่งผลรบกวนจิตใจของผู้พักอาศัย ทำให้จิตใจไม่สงบ จนอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวได้

6. ห้องนอนไม่ควรมีห้องน้ำหรือห้องส้วมอยู่เหนือเตียง

เนื่องจากห้องน้ำหรือห้องส้วมถือเป็นธาตุน้ำ พลังชี่ของน้ำจะไหลผ่านผู้นอนทำให้ผู้นอนเสียกำลังและอาจเกิดความอ่อนเพลียได้ง่าย ทำให้นอนหลับไม่สบาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยง่าย และการที่ห้องน้ำหรือห้องส้วมอยู่เหนือห้องนอน ส่งผลให้ความชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์ของห้องน้ำห้องส้วม รบกวนผู้พักอาศัย และอาจเกิดปัญหาสุขภาพตามมา ไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆ เชื้อราต่างๆ เป็นต้น

เหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นเหตุผลตามหลักฮวงจุ้ยที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญห้องนอนที่มีตำแหน่งดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้พักอาศัย รวมถึงเหตุผลด้านความปลอดภัยอย่างเช่นกรณีของห้องครัว ดังนั้นผู้พักอาศัยจึงควรให้ความสำคัญกับการจัดตำแหน่งของห้องนอนให้เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้พักอาศัย

โดย: ขายบ้านศรีราชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *