News Property

เอกสารยื่นกู้สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน สำหรับพนักงานประจำ ครบทุกธนาคาร

เอกสารยื่นกู้สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน สำหรับพนักงานประจำ ครบทุกธนาคาร

 

เตรียมเอกสารหลักๆที่ต้องมี จะมีอยู่ 9 ข้อดังนี้ครับผม

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับรองเงินเดือนปัจจุบัน 3 เดือน ย้อนหลัง(ฉบับจริง )
4. สเตรทเม้น (Statement) ที่สถาบันการเงินออกเดือนให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ
5. ใบรับรองเงินเดือน (ฉบับจริง) หรือ หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการข้อตกลง (ฉบับจริง) ให้ทีหลังได้ค่ะ
6. หน้าบุ๊คแบงค์พร้อมรับรองสำเนา 1ชุด
7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (ถ้ามี)
8. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

 

ตัวอย่างสลิปเงินเดือน

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม และ เอกสารอื่นๆ จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายกรณี ดังนี้

1. บางบริษัท ไม่มีสลิปเงินเดือน (จะต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติม)
2. ทำงานที่ปัจจุบัน ยังไม่ถึง 1 ปี (จะต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติม)
3. บริษัทรับเงินสด (จะต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติม)
4. บริษัท จ่ายเงิน แบบไม่ Payroll (จะต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติม)

 

ปล.1 เงื่อนไขเพิ่มเติม จะเตรียมเอกสารอะไรบ้างนั้นต้องแล้วแต่ธนาคารนั้นๆนะครับ ปรึกษาเราได้ครับ

ปล.2 บางธนาคาร คิดคำนวณรายได้จากโบนัสด้วยนะครับ เตรียมสลิปโบนัสไว้จะดีมากครับ ทำให้ยอดกู้เราสูงขึ้น

 

by mhc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *