News Property

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์….ทำให้คุณเป็นเสือนอนกินได้จริงหรือ?

การลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้งอกเงยมีหลากหลายวิธี บางคนเน้นการฝากเงินกับธนาคารหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกินดอกเบี้ย เพราะมองว่ามีความเสี่ยงน้อยที่สุด และไม่ต้องลงแรงแต่อย่างใด แต่สำหรับบางคนที่ชอบความท้าทาย ก็อาจหันไปลงทุนในตลาดหุ้นที่สามารถทำกำไรได้จากส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้นหรือรับเงินปันผลประจำปี เป็นต้น

ในความเป็นจริง…..การลงทุนทุกประเภทล้วนมีความเสี่ยงทั้งนั้น แต่อาจจะมากน้อยต่างกันแล้วแต่ประเภทการลงทุน บางประเภทอาจลงทุนเพียงระยะสั้นแต่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ความเสี่ยงก็จะสูงตามผลตอบแทนด้วยเช่นกัน

ในขณะที่มีการลงทุนประเภทหนึ่งที่อาจใช้เงินลงทุนปานกลางถึงสูง ให้ผลตอบแทนเป็นรายเดือน/ปีในระดับปานกลางถึงดีมากเป็นระยะเวลาติดต่อกันยาวนานนับสิบๆ ปี  และเป็นรูปธรรมชัดเจน  ทำให้คนกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพอาจเป็นทางการเงินที่จะใช้ลงทุน หรือมีความมั่นคงทางอาชีพการงานเป็นหลักประกันที่สามารถกู้เงินจากธนาคารได้ เลือกใช้เป็นวิธีลงทุนเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีและรับมือกับภาวะเงินเฟ้อได้ดีอีกด้วย นั่นคือ “การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า” นั่นเอง   

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่านั้นดีอย่างไร?
  • ด้วยอัตราการเพิ่มจำนวนประชากรที่มากขึ้น ทำให้การมีบ้านของคนทั่วไปหรือคนรุ่นหลัง อาจทำได้ยากยิ่งขึ้น เพราะ

    ราคาที่ดินมีแต่จะปรับสูงขึ้นทุกปี ยังไม่รวมค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าครองชีพและอื่นๆ อีกจิปาถะ ทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยที่

    ยังคงต้องเช่าบ้าน จึงถือเป็นโอกาสทองของผู้ที่มีกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการลงทุนเพื่อปล่อยเช่า

  • สำหรับนักลงทุนที่มีเงินฝากในธนาคารอยู่แล้ว หากคุณนำเงินส่วนหนึ่งมาซื้ออสังหาฯ เพื่อปล่อยเช่า เมื่อนำค่าเช่าที่

    ได้รับในแต่ละเดือนมารวมกันเป็นระยะเวลา 1 ปี (หักค่าบำรุงดูแลรักษา เช่น ค่าส่วนกลางแล้ว) ย่อมให้ผลตอบแทนสูง

    กว่าดอกเบี้ยประจำเดือน/ปีที่ได้รับจากธนาคาร (โดยเฉพาะในช่วงที่ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำติดดิน)

  • สำหรับนักลงทุนที่กู้เงินมาซื้อคอนโดมิเนียมหรือบ้านเพื่อปล่อยเช่า หากคุณสามารถเลือกซื้ออสังหาฯ ในทำเลที่

    เหมาะสมและมีราคาที่ไม่สูงเกินไป ย่อมปล่อยเช่าได้ไม่ยาก แถมมีกำไรจากส่วนต่างระหว่างค่างวดที่ต้องผ่อนชำระ

    ธนาคารกับค่าเช่าที่ได้รับในแต่ละเดือนให้คุณได้ชื่นใจอีกด้วย

  • ไม่ว่าคุณจะซื้ออสังหาฯ เพื่อปล่อยเช่าด้วยเงินตัวเองหรือเงินกู้ อย่างไรก็ตาม….เมื่อเวลาผ่านไป อาจเป็น 5 หรือ 10 ปี

    ราคาอสังหาฯ ย่อมมีมูลค่าสูงขึ้น (เนื่องจากราคาประเมินที่ดินที่ปรับสูงขึ้น หากอสังหาฯ อยู่ในทำเลที่ดีและเหมาะสม)

    หากไม่ต้องการปล่อยเช่าแล้วสามารถปล่อยขายเพื่อทำกำไรงามๆ ได้อีกด้วย

ข้อควรระวังในการเลือกซื้ออสังหาฯ เพื่อปล่อยเช่า
  • การเลือกทำเลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ มีบ้างเหมือนกันที่ถึงแม้เวลาจะผ่านไป แต่ราคาที่ดินในทำเลบางแห่งกลับไม่เพิ่ม

    สูงขึ้น บางที่กลับลดลงด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเลือกซื้อ

  • การเลือกโครงการอสังหาฯ หากเลือกซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมจากโครงการที่ไม่ได้คุณภาพในการก่อสร้าง หรือใช้วัสดุ

    ราคาถูกเกินไป จะทำให้อายุการใช้งานสั้นและต้องเสียเงินในการซ่อมบำรุงบ่อย

 

เพราะการมีอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน ฯลฯ คือการถือครองทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่าตามระยะ เวลา ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อครอบครองเป็นทรัพย์สินตกทอดไปสู่ลูกหลานในอนาคต เพื่ออยู่อาศัยเอง หรือเพื่อปล่อยเช่า แทนการฝากเงินไว้ในธนาคารเพื่อรับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝากเพียงปีละ 1.5-2% เช่นเวลานี้ หรือการลงทุนด้วยวิธีอื่นๆ ที่อาจมีความเสี่ยงสูงหรือให้ผลตอบแทนต่ำ ย่อมถือได้ว่าคุณคือ…… “เสือนอนกิน” คนนึงนั่นเอง

 

ทุกครั้งที่คิดถึงการมีบ้าน….คิดถึงเราสิคะ……

เพราะเราคือเพื่อนแท้ที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณในทุกเรื่องเกี่ยวกับบ้าน…..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *